ทนายใกล้ตัว

คดีอุทลุม คืออะไร! หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องที่ห้ามลูกฟ้องพ่อแม่ ซึ่งตามมาตรา 1562 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้มีบัญญัติเอาไว้เช่นนั้น โดยจะเรียกการฟ้องคดีประเภทนี้ว่าเป็น “คดีอุทลุม” ...

1 like0 commentsLINE VOOM