ทนายใกล้ตัว

นายจ้างสามารถห้ามลูกจ้างไม่ให้ทำงานในลักษณะแข่งขันกับตนได้หรือไม่!! ข้อตกลงหรือสัญญาห้ามลูกจ้างทำงานในลักษณะแข่งขันกับนายจ้าง เปรียบเสมือนเครื่องพันธนาการอย่างหนึ่งสำหรับลูกจ้างที่ยังคงต้องมีหน้าที...

2 likes0 commentsLINE VOOM