ทนายใกล้ตัว

สร้างบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น เจ้าของบ้านที่รุกล้ำที่ดินของผู้อื่นจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ มาตรา 1312 เป็นเรื่องการสร้างบ้านหรือโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริต กฎหมายใ...

6 likes0 commentsLINE VOOM