ทนายใกล้ตัว

หากหมิ่นประมาทในเรื่องที่เป็นความจริง คนหมิ่นประมาทไม่ต้องรับโทษ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๐ บัญญัติว่า “… ในกรณีหมิ่นประมาท ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำความผิด พิสูจน์ได้ว่าข้อที่ หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้น...

3 likes0 commentsLINE VOOM