BRIT-Education UK และ McDucation – Study in Scotland จัดงาน UK University Fair 2022 ซึ่งเป็นงานแนะแนวสำหรับผู้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน UK โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรงจากประเทศอังกฤษและสก็อตแลนด์ ที่แรกที่จัดโดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยในไทย เรายังเป็นที่แรกที่จัด Mock IELTS ภายในงาน นักเรียนสามารถพบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยใน UK และ Scotland ได้โดยตรง พร้อมการแนะแนวเรื่องการสมัครเรียนและการช่วยเหลือขั้นตอนหลังจากการได้รับการตอบรับจากตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไว้คอยดูแลนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนต่อ ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครจนกระทั่ง แนะนำข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการขอวีซ่าการเลือกหอพักที่เมืองต่างๆ และการประสานงานกับศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยแต่ละที่โดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรีตลอดงาน