Branding DIY

Branding DIY

@brandingdiy2018Friends 127

Timeline

วิคราะห์ตลาดด้วย 5 forces model รู้จักแต่ SWOT วิธีวิเคราะห์ภายในแบรนด์มาตั้งนาน มีอีก Model การวิเคราะห์ที่ช่วยให้เห็นภาพโดยรวมอีกตัวชื่อ 5 Force Model ให้คุณได้รู้จุดที่แบรนด์คุณอยู่ สำรวจสถานการณ์ของธุรกิจคุณ ว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาส อีกมากแค่ไหน
See More

Location

Address
พญาไท
Location
ฺBTS ชิดลม
Mercury Ville

Account Intro

Top