ที่ปรึกษาการตลาด

วิทยากรบรรยายเรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายอย่างเช่นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์