ที่ปรึกษาการตลาด

🌍 ก้าวทันโลกเทคโนโลยี และ การค้าระหว่างประเทศ Upskill & Reskill สู่การเป็นผู้ประกอบการส่งออกยุคใหม่ 📈 . 📢 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ( NEA ) ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SMEs, Micro SMEs, รวมถึง...

0 likes0 commentsLINE VOOM