Mikrotik Tutorial

วันนี้ทำการอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า ก็เจอว่าที่เคยพูดไว้ถึงข้อดีหนึ่งของการ "ไม่ใช้" IP Cloud ซึ่งเป็น DDNS ของ Mikrotik เองคือความยืดหยุ่น ที่เมื่อเรา Backup ข้อมูลจาก router ตัวเดิม ตัว script จ...

2 likes0 commentsLINE VOOM