รพ.กรุงเทพพัทยา

รพ.กรุงเทพพัทยา

@bphhospitalFriends 1,752

Timeline

"PM 2.5" ฝุ่นละเอียดที่เป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ ที่มีขนาดเท่ากับ 1 ใน 20 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ PM2.5 มาจากไหน มาจากการเผาไหม้ และการใช้พลังานต่าง ๆ อาทิ ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม ควันบุหรี่ การเผาเศษพืชและขยะ ปฎิกิริยาเคมีในอาก ...See More
See More
Top