รพ.กรุงเทพพัทยา

รพ.กรุงเทพพัทยา

@bphhospitalFriends 1,452

Timeline

Ageless Society ยุคนี้ตัวเลขไม่ใช่อายุ แต่คือประสบการณ์ความสุขทุกช่วงวัย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ขอมอบความสุขควบสุขภาพดี Healthy Lady 2018 & You  ออกแบบสุขภาพในสไตล์คุณ ป้องกันและหาความเสี่ยงของโรคจากพันธุกรรม พร้อมรายการตรวจคัดกรองอีกมากมาย Society นี้สุขภาพดีไม่จำกั ...See More
See More
Top