@มหาดไทย

📣📣 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ppb.mo...

19 likes0 commentsLINE VOOM