@มหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล เปิด “สายด่วนเลิกยาเสพติด” ผ่านศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมุ่งมั่นบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายขั...

15 likes0 commentsLINE VOOM