@มหาดไทย

ปลัด มท. เชิญชวนนายอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บูรณาการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างตัวแบบความสำเร็จ...

20 likes0 commentsLINE VOOM