⏩ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ เลขที่บัญชี 095-2-15120-7 (บัญชีออมทรัพย์)