มูลนิธิยุวพัฒน์

“ทุนการศึกษาเปลี่ยนชีวิต” ย้อนเส้นทางนักเรียนทุนในวันที่ “ขาด”สู่ “โอกาส” ทางการศึกษา โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่ท้าทายคือ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพราะยังมีกลุ่มประชากรกว่า 3 ล้านคนที่เป็นเด็กนัก...

1 like1 commentLINE VOOM