มูลนิธิยุวพัฒน์

📣 เลือกตั้ง 2566 ถึงเวลาที่รอคอยสำหรับคนไทยที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่จะได้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ ดูแลคุณภาพชีวิต และดูแลงบประมาณของพวกเราทุ...

1 like0 commentsLINE VOOM