มูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 16 เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิฯ ได้จัดงานปฐมนิเทศ เพื่อให้พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 16 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 18 คน ได้มาเตรียมความพร้อม พบปะ พ...

0 likes0 commentsLINE VOOM