Born Leaders

Born Leaders

@bornleadersFriends 423

Timeline

ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษทำไมตั้งแต่อายุแค่ 6 เดือน❓เด็กยังพูดไม่ได้เลย แล้วจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไง❓ นี่คงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนสงสัย และวีดีโอของน้องอัลฟ่าอันนี้ละค่ะ คือคำตอบที่ดีที่สุด 💕💕💕 น้องอัลฟ่าเป็นคนไทย 100% แต่เรียนภาษาอังกฤษกับเรามาตั้งแต่อายุ 6 เดื ...See More
Born Leaders by Ajarn Aum - British Accent www.youtube.com ให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษทำไมตั้งแต่อายุแค่ 6 เดือน❓เด็กยังพูดไม่ได้เลย แล้วจะเรียนรู้เรื่องได้ยังไง❓ นี่คงเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนสงสัย และวีดีโอของน้องอัลฟ่าอันนี้ละค่ะ คือคำตอบที่ดีที่สุด 💕💕💕 น้องอัลฟ่าเป็นคนไทย 100% แต่เรียนภาษาอังกฤษกับเรามาตั้งแต่อายุ 6 เดือน การเรียนทั้งหมด เราสอนและสอด...
See More
Top