JCO Wellness

4 โรคชรา!💥 ยิ่งสูงวัย ยิ่งเปราะบาง!! หัวใจ, ไขมัน, ความดัน, เบาหวาน ล้วนเริ่มต้นทีหลอดเลือด ยิ่งสูงวัย เซลล์ก็ยื่งเสื่อมลง อะไรๆก็ขจัดได้ 'ยาก' ดูแลก่อนสาย ตระเตรียมก่อนตีบตันดีกว่านะคะ

2 likes0 commentsLINE VOOM