Bogust Mascot Shop

Bogust Mascot Shop

@bogust_mascotFriends 874

Timeline

sticon มาร่วมสนุกสนามไปกับ ZABIVAKA ใน ฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพกันจ้า ^^ sticon
See More

Account Intro

ผู้ผลิตและใช้เช่า มาสคอท (Mascot Costumes) การ์ตูนในรูปแบบต่างๆ มีผลงานมากมาย ให้กับแบรนด์สินค้า บริษัท หน่วยงานราชการโรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างร้านต่าง ๆ มากกว่า 10 ปี

ที่สำคัญเราผลิต มาสคอทเองทุกขั้นตอน บริษัทชั้นนำได้ให้ความไว้วางใจในการผลิตมาสคอ…
See More
Top