Thai Coco

🥥 #Coconutchips อีกหนึ่งทางเลือกของขนมทานเล่น สำหรับคนไอเอท 💖 ใช้การอบ แทนการทอด 💖 ปลอดสารกลูเตน (Gluten) 💖 มากประโยชน์ด้วยใยอาหารนานาชนิด ----------------------------------------------------...

2 likes0 commentsLINE VOOM