รับสมัคร เตาอาหารยุโรป และผู้ช่วย พนักงานบาร์น้ำ และเสริฟ (ประจำ)