9 Salads

📣📢ร้าน 9 SALADs ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ📢📣 ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ทุกวัน 10:00-20:30 น 🥰นอกจากนี้... ✨ทางร้านมีโซน outdoor ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ค่ะ ✨หากลูกค้าไม่ส...

2 likes0 commentsLINE VOOM