ศพจ.นครศรีธรรมราช

ศพจ.นครศรีธรรมราช

@blv2702pFriends 390

Timeline

》》》 โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 🐡🐠🐟🐋🦈 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ดร.มาลาศรี คำศรี หัวหน้ากลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ...See More
See More
Top