ศพจ.นครศรีธรรมราช

ศพจ.นครศรีธรรมราช

@blv2702pFriends 41

Timeline

16 ก.ย.2559 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติ ปี 2559 จำนวน 1 ล้านตัว โดย ศพจ.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.วังอ่าง จ.นครศรีธรรมราช
See More
Top