ศพจ.นครศรีธรรมราช

ศพจ.นครศรีธรรมราช

@blv2702pFriends 212

Timeline

"รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาสร้อยขาว, สร้อยลูกกล้วยลาย ฯ" 4 - 9 ส.ค. 60 ในช่วงที่ฝนตกทั้งวันตลอด 5-6 วันติดกันมานี้ ปริมาณน้ำในคลองส่งน้ำของศูนย์ฯ ที่ส่งน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านสเม็ดจวนได้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทีมงาน ศพจ.นครศรีธรรมราช จึงได้มีโอกาสช่วยกันรวบรวมพันธุ์ปลาสร้ ...See More
See More
Top