Bluemochacoffee

@bluemochacoffeeFriends 45,836

Timeline

sticon sticon 3 เรื่องที่จำเป็นมากๆในการเริ่มต้นธุรกิจ sticon ความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในสิ่งที่จะทำ กำลังทำ และลงมือทำ ยิ่งลึกมากจะยิ่งพลาดน้อย ถามว่าต้องรู้อะไร ต้องรู้จักเครื่องมือในการคิด เครื่องมือในการทำ เครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบ เครื่องมือทุกเครื่องมือในโลกธุรกิจนั้ ...See More
See More

Menu/Items

  • ชาเขียวพรีเมี่ยม

    ชาเขียวพรีเมี่ยม

    ราคา 350฿/kg

  • ชากุหลาบ

    ชากุหลาบ

    ราคา 550฿/kg

Account Intro

โรงคั่วbluemochacoffee
ขายและผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ใบชา สำหรับร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟอราบิก้า, กาแฟโรบัสต้า, ใบชาเขียว, ใบชาแดง, ชากุหลาบ, ชาอัญชัน, ชาเขียวมะลิ, ชามะลิ ,ชาไทย,ชาสด รับผลิตชา กาแฟ (OEM)
เพิ่มเติมที่ 👇🏻
www.bluemochacoffee.com
www.facebook.com/bl…
See More
Top