Bluemochacoffee

@bluemochacoffeeFriends 37,546

Timeline

sticon sticon Budget หรือ เงินทุน ก่อนทีคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างควรจะมีการแบ่งเงินเป็น 3 ส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจ คือ ส่วนที่ 1 คือ เงินสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายภายในร้านสำหรับซื้อของเข้าร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนที่ 2 คือ เงินฉุกเฉิน ...See More
See More

Menu/Items

  • ชาเขียวพรีเมี่ยม

    ชาเขียวพรีเมี่ยม

    ราคา 350฿/kg

  • ชากุหลาบ

    ชากุหลาบ

    ราคา 550฿/kg

Account Intro

โรงคั่วbluemochacoffee
ขายและผลิตเมล็ดกาแฟคั่ว ใบชา สำหรับร้านกาแฟ
เมล็ดกาแฟอราบิก้า, กาแฟโรบัสต้า, ใบชาเขียว, ใบชาแดง, ชากุหลาบ, ชาอัญชัน, ชาเขียวมะลิ, ชามะลิ ,ชาไทย,ชาสด รับผลิตชา กาแฟ (OEM)
เพิ่มเติมที่ 👇🏻
www.bluemochacoffee.com
www.facebook.com/bl…
See More
Top