โรงพยาบาลขอนแก่นราม

Friends 47,905

tel : 043-002-002

ข้อมูลบัญชี

ศูนย์รักษาโรค ด้วยระบบการดูแลรักษาที่ผสานกัน ความเชี่ยวชาญของแพทย์และเจ้าหน้าที่ ประกอบกับเทคโนโลยีที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์ ศูนย์โรคตา ศูนย์เฟมโตเลสิค ReLEx Smile Center คลินิกหู คอ จมูก ศูนย์กุมารเวช และคลินิกเด็กดี ศูนย์อภิบาลทารกแรกเกิด ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์เปลี่ยนข้อเข่า/สะโพก ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด & บอลลูนหลอดเลือดหัวใจ คลินิกโรคไต ศูนย์ไตเทียม ศูนย์โรคผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม ศูนย์กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและคลินิกนอกเวลา Night OPD ศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤต ICU ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ทันตกรรม คลินิกสูติ-นรีเวช คลินิกผู้มีบุตรยาก คลินิกศัลยกรรมทั่วไป คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ คลินิกศัลยกรรมประสาทและสมอง ศูนย์อายุรกรรม คลินิกอายุรกรรมประสาทและสมอง คลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกมะเร็งวิทยา คลินิกโรคทรวงอก คลินิกโรคข้อและภูมิแพ้ ศูนย์โรคภูมิแพ้และโรคหืด ศูนย์ตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยการส่องกล้อง

Mixed media feedSee more

Social media

Follow us on social media

Country or region: Thailand