Balance Packing

  • 0
  • 1

Balance Packing

@blboxFriends 4,626

Timeline

เรียนลูกค้าทุกท่าน ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ 02-813-0980 และ Fax 02-813-0985 ของบริษัทฯ ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา (03/09/18) 17.00 น. หากต้องการติดต่อโปรดติดต่อผ่านพนักงานขายโดยตรงของท่าน สำหรับลูกค้าใหม่โปรดติดต่อที่ เบอร์ 095-554-2446 และ 085-129-7651 ...See More
See More

ตัวอย่างกล่อง

See More

Business Information

Hours 8:00 - 17:00
Closed on Sunday
URL http://www.balancepacking.co.th
Phone 02-813-0980

Account Intro

Balance Packing | โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
กล่องฝาชน กล่องไดคัท กล่องพิซซ่า กล่องรองเท้า กล่องผลไม้ กล่องไปรษณีย์ กล่องฝาเสียบ กล่องฝาครอบ แผ่นรอง กล่องขวดน้ำ และกล่องอื่นๆอีกมากมาย
Top