บีเค(รามคำแหง)

บีเค(รามคำแหง)

@bkramFriends 353

Reward Cards

Ticket Image

Collect 4 points to get a voucher for ส่วนลด 100.-!

Shop Link QrCode

Timeline

เงื่อนไข - ใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้ในครั้งถัดไป - โปรดแสดงใบเสร็จรับเงินตามเงื่อนไข เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด 200 บาท - สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ (ไม่สามารถแยกการชำระเงินได้) - ไม่สามา ...See More
See More
Top