BKM สุขสวัสดิ์

BKM สุขสวัสดิ์

@bkmsuksawadFriends 260

Timeline

🚨ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยง🚨 🐶🐺เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านของเราได้มีผู้เข้าพักอาศัยมากขึ้น และมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น อาทิ สวนสาธารณะประจำหมู่บ้าน ถนนและซอยต่างๆภายในหมู่บ้าน ซึ่งทางฝ่ายบริหารจัดการได้พบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศั ...See More
See More
Top