BKM SKV 77

BKM SKV 77

@bkmskv77Friends 226

Timeline

เรียน ท่านสมาชิก / ผู้พักอาศัย หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สุขุมวิท 77 ฝ่ายบริหารหมู่บ้านฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันด้านสาธารณะสุข และสภาพแวดล้อม ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมายังท่านสมาชิกและบุตรหลานที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการฯ จึงได้ประสานงา ...See More
See More
Top