BKM กัลปพฤกษ์

BKM กัลปพฤกษ์

@bkmkullaprapruekFriends 385

Timeline

เรียนสมาชิกลูกบ้านทุกท่าน 🙏 กรุณาใช้สายจูงและเก็บมูลสัตว์เลี้ยงของท่านทุกครั้งที่มาใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง ห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยงออกมาขับถ่ายในพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่ดูแล ฝ่ายบริหาร โครงการ บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ 🏠
See More
Top