ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

@bkk_bestFriends 4,529

Timeline

08.30 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน l อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28.1 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 73 %
See More
Top