ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

@bkk_bestFriends 4,720

Timeline

16.00 น. พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 34.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 51%
See More
Top