ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

@bkk_bestFriends 4,250

Timeline

11.00 น.พื้นที่ กทม.ไม่พบกลุ่มฝน /อุณหภูมิสำนักการระบายน้ำ 30.9 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 74%
See More
Top