ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม

@bkk_bestFriends 2,165

Timeline

18.00 น. กทม.ฝนเล็กน้อยเขตหนองจอก แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนสูงสุดเขตลาดกระบัง 78.0 มม. / ฝนเล็กน้อย-ปานกลาง จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา เคลื่อนทิศตะวันออก
See More
Top