Satit KKU News

Satit KKU News

@bjn2544sFriends 766

Timeline

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ฉะ-สัตตมาสรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ร่วมสืบสานภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดคัดลายมือ ประกวดแต่งคำประพันธ์ แต่งกายตัวละครในวรรณคดี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร ๓ ...See More
See More
Top