Bioveggie

@bioveggieFriends 878

Timeline

ผักอัดเม็ด Bioveggie 📌 Family Mart ทุกสาขา เร็วๆนี้ #Bioveggie #ผักอัดเม็ด #BalancingYourLife
See More

Bioveggie

See More

Location

Address
438 หมู่ 7 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง … See More

Business Information

About Us

2012
บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด เริ่มก่อตั้งชึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2554 ณ จ.เชียงใหม่ 50230 โดยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและมูลนิธิโครงการหลวงในการช่วยเกษตรกรชาวเขาอีกช่องทางหนึ่ง

Account Intro

Bioveggie สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
วิตามินรวมธรรมชาติจากผักเมืองหนาว รวมไปถึงใยอาหารในผักสด อันได้แก่
- ผักอัดเม็ด วิตมินรวมธรรมชาติจากผัก
- เยลลี่ผักแสนอร่อย
- ผลไม้อบอร่อย สะอาดปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 24 ชม.
www.bioveggieproducts.com
LINE…
See More
Top