Bio100Percent

#ยืนยันจากผู้ใช้งานตัวจริง ดินสมบูรณ์แค่ไหน แต่ไม่มีน้ำ พืชก็ไม่โต!! ท้าพิสูจน์ 💧Bio100 H20 ซุปเปอร์โพลีเมอร์ ตัวจริงเรื่องการกักเก็บความชุ่มชื้น คืนน้ำกลับให้พืชนำไปใช้ในช่วงดินแห้ง ดูดน้ำได้ 200-...

1 like0 commentsLINE VOOM