Oppa Me Academy

Oppa Me ร่วมกับ สมาคมฟิลเลอร์แห่งประเทศเกาหลีใต้ และ IFERA และ The Glodi เทรนนิ่งแพทย์จากประเทศไทย แพทย์ไทยและทั่วโลกจะมีแหล่งการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างคอมมูนิตี้สำหรับแพทย์ ผ่านแอพ...

1 like0 commentsLINE VOOM