BIDC Dental

@bidcdentalFriends 426

Timeline

sticon การจัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ sticon เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน จำเป็นต้องทำการรักษาโดยหมอจัดฟันผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ รวมถึงแผนการรักษาที่ซับซ้อน มีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียง ...See More
See More
Top