BICEC Official

BICEC Official

@bicecFriends 304

Timeline

ประชาสัมพันธ์... พรุ่งนี้ธนาคารออมสินเข้ามาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคารให้กับนักศึกษาที่สนใจตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหาร ขอบคุณค่ะ งานประชาสัมพันธ์
See More
Top