NTC-OFFICIAL

💻ช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดแรงผลักดันทาง ‘ดิจิทัล’ หลายอย่าง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ โดยเฉพาะ …ความต้องการใช...

1 like0 commentsLINE VOOM