ข่าวกรอง กยศ.มรย.

@bgh2733xFriends 4,670

Timeline

นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ (11 คน) เป็นผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน ประเภทผู้กู้รายเก่า มรย.ตั้งแต่รอบที่ 1 แต่ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนผ่านระบบ e-studentloan หากนศ.ยังประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ให้รีบดำเนินการดังนี้ค่ะ 1.เข้าระบบ e-studentloan เพื่อดำเนินการบันทึกค่าเทอ ...See More
See More
Top