Mind & Mood Clinic

ปัญหาเรื่องการนอนรักษาได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบกับสัมมนาการบำบัดรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการนอน (CBTi) โดย พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท เหมาะสำหรั...

2 likes0 commentsLINE VOOM