MelodiousMusicSchool

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพีพี นายกฤษฏิ์ นิปุณภัทร์ นักเรียนของเรา ที่สอบติดวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาการผลิตดนตรี เอกกลองชุด ปี 2561 น้องมีทักษะการปฏิบัติกลองชุดในระดับหนึ่ง จึงได้เข้ามาลง...

5 likes0 commentsLINE VOOM