B FOUR OA

B FOUR OA

@bfourFriends 961

Timeline

โปรประจำเดือนตุลาคม เริ่มวันที่ 3-10 ต.ค. 59 ดรัมรุ่น Xerox DC 2055/3007/5010 Xerox WC 5230/5335/550i SET A: ราคา 1,350 ซื้อดรัม 3ชิ้น แถม 1 ชิ้น มูลคา 450 บาท SET B: ราคา 2,200 บาท ซื้อดรัม 5 ชิ้น แถม ดรัม/เบลด อย่างละ 1 ชิ้น มูลค่า 700 บาท SET C: ราคา 3,800 บาท ซื้อ ...See More
See More

Location

Address
ซอยไทรม้า-ท่าอิฐ

Business Information

Hours 8:00-17:00 จันทร์-เสาร์
Closed on วันอาทิตย์
URL http://www.bfourcopier.com
http://www.facebook.com/Bfourcopier
Phone 029261340-4

Account Intro

จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและผงหมึกอะไหล่นำเข้าจากต่างประเทศทุกชนิด เราบริการด้วยเครื่องถ่ายเอกสารนำเข้าคุณภาพสูง
Top