กาญจนาภิเษกฯนฐ.

กาญจนาภิเษกฯนฐ.

@ber3240yFriends 690

Timeline

กำหนดการการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 17 ม.ค. – 24 ก.พ. 60 - เริ่มจำหน่ายระเบียบการ ม.1 , ม.4 ใหม่ 20-24 ก.พ. 60 - เปิดรับสมัคร ม.1 และ ม.4 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 4 มี.ค. 60 - สอบคัดเลือกนั ...See More
See More
Top