Benzio.net

"ประสบการณ์การเรียนครั้งนี้มีคุณค่ามากครับ ......ได้ความรู้และเทคนิคมากมาย อาจารย์ให้ความรู้ ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊ก ผมได้มุมมองใหม่ๆในการที่จะต่อยอดทางธุรกิจ และผมตั้งใจที่จะสร้างเงินให้ถึงตามเป้าหม...

0 likes0 commentsLINE VOOM