Benzio.net

"ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่นำประสบการณ์เป็นสิบปีมาสอนทีละขั้นตอน เพื่อเป็นไฟฉายกรุยทางก่อนเข้าป่า ทำให้สามารถเริ่มต้นอย่างมีหลักการ อิงสถิติ ดาต้า ไม่สะเปะสะปะ แล้วก็สนับสนุนกันไปอีกตั้ง 1 ปี ทำให้กระต...

0 likes0 commentsLINE VOOM