Benzio.net

"ขอขอบคุณอาจารย์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ในการขายสินค้า ถ้าให้ศึกษาด้วยตัวเองไม่รู้ต้องงมอีกนานแค่ไหน อาจจะเสียเวลาเสียเงินเสียกำลังใจไปเลย หลังจากอบรมเสร็จก็ตั้งใจว่าจะลองดูสักตั้งว...

0 likes0 commentsLINE VOOM