Bella Mom

Bella Mom

@bellamomFriends 4,615

Timeline

#ตั้งชื่อเล่นลูกแบบไทยๆสไตล์ออเจ้า 😁 เมื่อพูดถึงชื่อเล่น หลายคนอาจคิดว่าไม่สำคัญเท่าชื่อจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อเล่นนั้นถูกเรียกมากกว่าชื่อจริงซะอีกคะ ยิ่งในยุคปัจจุบัน คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจมีความนิยมในการตั้งชื่อเล่นลูกแบบภาษาอังกฤษหรือต่างชาติมากขึ้น ชื่อเ ...See More
See More
Top