• 0
  • 1
  • 2
  • 3

Beecons Thailand

@beeconsthailandFriends 335

Timeline

Beecons : ว่าที่ hero วงการก่อสร้างคนถัดไป ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม ผรม : ผู้รับเหมา ... หมายถึง ... ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ว่าจ้าง ให้ บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง โดยใช้ความรู้ ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือ มัณฑณศิลป์ ออกแบบให้ตรงตามความค้องการของเจ้าของโครงการ ...See More
See More

Location

Address
5 ซอยสุขเกษม 4 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จั… See More

Business Information

Account Intro

Beecons (บีคอนส์)
คือ แอพพลิเคชันที่ทำให้การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างของโครงการก่อสร้างง่ายขึ้น ค้นหาช่าง ทีมงานก่อสร้างหลายหมื่นรายในระบบ เพื่อมาร่วมงานในโครงการ ก่อสร้างโดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของช่างตามความต้องการของคุณ ค้นหาร้านค้าวัสดุก่อสร้างใกล้โคร…
See More
Top