because dog

because dog

@becausedogFriends 928

Timeline

14-17 Feb 17 แวะมาลองสินค้าใหม่กันได้ที่ Empire Tower สาทร ค่ะ . BTS สถานี ช่องนนทรี ค่ะ มีทางเดินเชื่อมจากสถานีเข้ามาที่งานเลยค่ะ สะดวกมาก . บูธนาอยู่หัวมุม ใกล้ประตูทางเข้า ใกล้ร้านสลัดค่ะ . แล้วพบกันค่าา ^^ #becausedog #because_dog
See More
Top